Många frivilliga lägger ner många timmar för att hålla gatstenen på plats

 
Paris Roubaix. Har ett adelsmärke som också är en stor del av svårigheten. Det är Cobblestones - pavé - gatsten. De stenbelagda sektioner som utgör en stor del av de 257 kilometer långa loppet.. 2017 är det 29 sektioner på sammanlagt 55 km som är pavé sektorer.

Föreningen för frivilliga Paris Roubaix entusiaster jobbar hårt för att renovera och hålla ordning på alla stenbelagda sträckor i landskapet. Sträckor som är, eller kan bli framtida pavé sträckor för Paris Roubaix och Tour de France.

Du kan följa föreningens arbete på deras Twitter konto. Les Amis de Paris-Roubaix

 


Här på Cykelsidor hittar du fler sidor Paris Roubaix som tar upp ämnet gatsten - pavé - cobblestones.